SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. jan. 15.


admin

  Beiskolázási tájékoztató 2024/2025. tanév

  FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 2024/2025. TANÉV

  Beiskolázási tájékoztató 2024/2025. tanév

  BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM

   

  FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

  2024/2025. TANÉV

  Iskola neve, postázási címe, elérhetőségei: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

  6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10.

  Tel.: Tomori épület: 78/461-185; 78/461-890 Asztrik téri épület: 78/462 - 588

  E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

  OM azonosító: 203028/012

  Igazgató: Bekéné Deutsch Ágnes

   

  ÁGAZAT - SZAKMA KÍNÁLATUNK

  TECHNIKUM – LEENDŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAM

  Ssz.

  Ágazat megnevezése

  Szakma azonosító száma

  Szakma megnevezése

  Szakmairánya

  Tagozatkód

  1.       

  EGÉSZSÉGÜGY

  5 0913  03 04

  Csecsemő- és gyermekápoló

  -

   

  0080

  2.       

   

  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

   

  5 1013 23 08

  Vendégtéri szaktechnikus

  -

   

   

  0081

   

  5 1013 23 06

  Szakács szak-technikus

  -

  5 1015 23 07

  Turisztikai technikus

  Idegenvezető

  Turisztikai szervező

   

  SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEENDŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAM

  Ssz.

  Ágazat megnevezése

  Szakma azonosító száma

  Szakma megnevezése

  Szakmairánya

  Tagozatkód

  1.       

  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

  4 1013 23 04

  Pincér – vendégtéri szakember

  -

   

  0082

  4 1013 23 05

  Szakács

  -

  2.       

  EGÉSZSÉGÜGY

  4 0913 03 12

  Alapápolási munkatárs

  -

  0085

   

   

   

  TECHNIKUM

  Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

  Technikusi vizsga= emelt szintű érettségi                                                    

  Egészségügy ágazat Tagozatkód: 0080

  Tanulmányi terület: EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATI OKTATÁS

   

  Képzés időtartama: 5 év

  Megszerezhető szakma: 5 0913 03 04 Csecsemő- és gyermekápoló

   

  Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

  Idegennyelv-oktatás: angol, német

  AZ ÁGAZAT: Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A csecsemő- és gyermekápoló átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein. A szakképzettséggel rendelkező

  • a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait;
  • észleli a sürgős és fenyegető eseteket, asszisztál, a fájdalmat felismeri, méri, jelzi és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően;
  • részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban;
  • felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást;
  • pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit;
  • sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti;
  • tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi;
  • papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
  • megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival;
  • egészségnevelést, betegedukációt végez.

  A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

  • Egészségügyi ágazati alapoktatás
  • Szakirányú technikusi oktatás
  • Az egészséges életmód, életvitel tudatosítása, saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztése, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása
  • A csecsemő- és gyermekápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani-, és klinikumi ismeretekkel rendelkezik. Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
  • Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít. Családcentrikus, átfogó és biztonságos gyermekápolást nyújt a
   gyermekgyógyászat legkülönbözőbb területein. Az ápolási folyamatok alkalmazásával a beteg gyermek szükségleteinek megfelelő alap-, és szakápolási feladatokat végez, megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér, jelez és beavatkozik az orvos utasításának megfelelően. Részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó, és rehabilitációs folyamatokban.
  • Felismeri és jelzi a gyermekbántalmazást, a gyermekelhanyagolást.
  • Pszichés támogatással segíti a beteget és hozzátartozóit. Sajátos nevelési igényű gyermeket ápol és ellátását segíti. Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi és etikai normák betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
  • Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.
  • Egészségnevelést,
   betegedukációt végez, részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában. Tudását
   folyamatosan bővíti szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

   

   

  TECHNIKUM

  Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

  Technikusi vizsga= emelt szintű érettségi

  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 5 ÉV 0081 KÓD

  Ágazati alapoktatást követően választható szakmák: (10. évfolyam végén, sikeres ágazati alapvizsga letétele után)

  5 1013 23 08  Vendégtéri szaktechnikus

  5 1013 23 06  Szakács szaktechnikus

  5 1015 23 07  Turisztikai technikus Szakmairány választható: Idegenvezető / Turisztikai szervező

  Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a turizmus-vendéglátás ágazat.

   

  Idegennyelv-oktatás: angol, német

  A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

  Mit kínálunk?

  • Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
  • Gazdasági gondolkodásmód kialakítása
  • Szakmai műveltség megalapozása
  • Szakirányú technikusi oktatás
  1. évfolyam után szakmaválasztás:

  VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS

   

  • Informatika a vendéglátásban
  • Rendezvényszervezés
  • Vendégtéri ismeretek
  • Felszolgáló szakmai ismeretek
  • Értékesítési ismeretek
  • Étel-, italismeret
  • Vendéglátó vállalkozások működtetése
  • Üzleti menedzsment
  • Vállalkozási ismeretek
  • Marketing és protokoll
  • Összefüggő nyári gyakorlat

  SZAKÁCS SZAKTECHNIKUS

  • Informatika a vendéglátásban
  • Élelmiszerismeret
  • Konyhai berendezések, gépek ismerete, kezelése, programozása
  • Ételkészítés
  • Ételek tálalása
  • Nemzetközi ételismeret
  • Üzleti menedzsment
  • Vállalkozási ismeretek
  • Marketing és protokoll
  • Konyhavezetési ismeretek, élelmezésvezetői ismeretek
  • Összefüggő nyári gyakorlat

  TURISZTIKAI TECHNIKUS

   

  Turisztikai szervező szakmairány

   

  • Beszerzés és értékesítés (utazásszervezés, szállásközvetítés, Magyarország világörökségi helyszínei …)
  • Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás
  • Fogyasztói magatartás
  • Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok
  • Üzleti menedzsment a turizmusban
  • Turizmusmarketing és protokoll
  • Országismeret magyar nyelven (kulturális turizmus, egészségturizmus, bor- és gasztronómia)
  • Összefüggő nyári gyakorlat

  Idegenvezető szakmairány

   

  • Beszerzés és értékesítés (utazásszervezés, szállásközvetítés, Magyarország világörökségi helyszínei …)
  • Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás
  • Fogyasztói magatartás
  • Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok
  • Idegenvezetés
  • Turizmusmarketing és protokoll
  • Országismeret idegen nyelven (kulturális turizmus, egészségturizmus, bor- és gasztronómia)
  • Összefüggő nyári gyakorlat

  Gyakorlatorientált oktatás a szakmai képzéseknek megfelelően:

  Vendéglátó szaktechnikus:

  • Felszolgálás, értékesítés, terítés, éttermi kínálat tervezése, rendezvényszervezés, marketing

  Szakács szaktechnikus:

  • Ételkészítés, különleges technológiák, speciális ételek (mentes, kímélő), menük (heti, alkalmi…) összeállítása, rendezvényekkel kapcsolatos teendők

  Turisztikai technikus:

  • A szállodák üzleti világa, a szálláshelyek típusai, vendégfogadás és rendezvények protokollja, idegenvezetői adminisztráció…
  • Az ország turisztikai termékkínálata és turisztikai fejlesztési lehetőségei.
  • Marketingtervezés, turisztikai marketingeszközök, arculatépítés
  • Turisztikai szolgáltatások értékesítési követelményei

  Szakmai és nyári gyakorlat a képzések szerint (vendéglátó egységek, utazási irodák, turisztikai szolgáltatók, szállodák, szálláshelyek  A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

  A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

   

  SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 ÉV

  TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT Tagozatkód: 0082

  Ágazati alapoktatást követően választható szakmák: (9. évfolyam végén, sikeres ágazati alapvizsga letétele után)

   

  PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER

  A szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember

  A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04

  A képzés időtartama: 3 év

  • évfolyam: turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
  • A 10. és 11. évfolyam: szakirányú oktatás, tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásformájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket.
  • A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre
  • Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 175 óra

  Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a turizmus-vendéglátás ágazat.

  Kiemelten oktatjuk:

  • Vendégtéri ismeretek, felszolgálási ismeretek
  • Étel-, italismeret
  • Étel és ital érzékenységek, allergiák
  • Értékesítési ismeretek
  • Étlap és itallap szerkesztésének marketing szempontjai
  • Gazdálkodási ismeretek
  • Rendezvényszervezési ismeretek

  A gyakorlatra is építünk: Terítési, felszolgálási, értékesítési gyakorlat (pl. különböző felszolgálási módok, különleges éttermi munka, étlapszerkesztés, étrend összeállítás, rendezvényszervezés).
  Diákjainknak lehetősége van az intézmény tanéttermében, pincérkabinetében, valamint vendéglátó egységekben a legmagasabb szintű szakmai tudás elsajátítására.
  Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvények lebonyolításának segítésében, mely kiváló gyakorlati tapasztalatot jelent számukra.

  A szakma megszerzésével a következő tevékenységek elvégzésére lesz képes:

  • az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
  • az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
  • munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
  • felszolgálni, fogadni, leültetetni a vendéget, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
  • a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni
  • megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét figyelemmel kísérni
  • számlákat készíteni
  • átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
  • idegen nyelven rendelést felvenni

  A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

  A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

  SZAKÁCS

  A szakma megnevezése: Szakács

  A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

  A képzés időtartama: 3 év

  • évfolyam: turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
  • A 10. és 11. évfolyam: szakirányú oktatás, tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásformájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket.
  • A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre
  • Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 175 óra

  Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

   

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a turizmus-vendéglátás ágazat.

   

  Kiemelten oktatjuk:

  • Előkészítés és élelmiszerfeldolgozás
  • Konyhai berendezések-gépek ismerete, kezelése, programozása
  • Ételkészítés-technológiai ismeretek
  • Ételek tálalása
  • Nemzetközi ételismeret
  • Gazdálkodási ismeretek

  A gyakorlatra is építünk: Ételkészítési ismeretek, az ételkészítés sajátos területei (pl. hidegkonyhai készítmények, hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei, hagyományos éttrend és alkalmi menüsor összeállítása, különleges és új konyhatechnológiák).
  Diákjainknak lehetősége van az intézmény tanéttermében, tankonyhájában, valamint vendéglátó egységekben a legmagasabb szintű szakmai tudás elsajátítására.
  Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvények lebonyolításának segítésében, mely kiváló gyakorlati tapasztalatot jelent számukra.

  A szakképesítés megszerzésével a következő tevékenységek elvégzésére lesz képes:

  • étlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítani
  • az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni
  • felmérni a meglévő készletek mennyiségét
  • rendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni
  • előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket
  • nyersanyagokat előkészíteni
  • különféle ételeket készíteni
  • az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni
  • különleges ételkészítési technikákat alkalmazni
  • a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
  • nagykonyhai berendezéseket üzemeltetni
  • technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni

  A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

  A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

   

   

   

  ALAPÁPOLÁSI MUNKATÁRS

  A szakma megnevezése: Alapápolási munkatárs

  A szakma azonosító száma: 4 0913 03 12 

  A képzés időtartama: 3 év

  • évfolyam: egészségügy ágazati alapoktatás
  • A 10. és 11. évfolyam: szakirányú oktatás, tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásformájában, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket.
  • A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre
  • Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 140 óra

  Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

   

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

   

  Kiemelten oktatjuk:

  • Alapápolás, gondozás
  • Munkavállalói ismeretek
  • Egészségügyi alapozó ismeretek (Emberi test felépítése, Elsősegélynyújtási alapismeretek, Kommunikáció, Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek, Egészségügyi informatika, terminológia)
  • Tanulásmódszertan.
  • Társadalomtudományi ismeretek (Pszichológia. Szociológia.)
  • Egészségfejlesztés

  A gyakorlatra is építünk:

  Az ágazati alapozó ismeretek tartalmazza mindazon ismereteket, melyek elengedhetetlenek egy egészségügyi ellátó intézményben történő képzett segédápolói munkakör betöltéséhez. A tananyag elsajátításával a tanulók képessé válnak megérteni a betegellátás alap pilléreit, etikusan empatikusan és a betegjogok, munkavédelmi alapok betartásával végezni kompetencia szintű beavatkozásaikat, megismerik az emberi test felépítését, a kórházi aszepszist, az alapvető ápolási-gondozási beavatkozásokat, és azok kivitelezését, illetve gyakorolják ezeket demonstrációs termi szimulációs és klinikai környezetben.

  Munkahelyi körülmények között gyakorlatot szerez az alapápolási feladatok végzésében: a beteg ápolási szükségleteinek megfelelő alapápolás, ágyazások, ágyneműcsere, mozgás-, higiénés-, táplálkozási-, ürítési szükségletek kielégítésének segítése, kórterem rendbe tétele, betegmegfigyelés, kompetenciaszintű betegápolási eljárások kivitelezése, asszisztálás diagnosztikai eljárásoknál.

  Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvények lebonyolításának segítésében, mely kiváló gyakorlati tapasztalatot jelent számukra.

  A szakképesítés megszerzésével a következő tevékenységek elvégzésére lesz képes:

  • a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, az etikai és a jogi normák betartásával részt vesz az egészségügyi ellátás megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamataiban;
  • a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában;
  • felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel járó állapotokat, szükség esetén elsősegélyt nyújt;
  • betegágy melletti vizsgálatokat végez, előkészít diagnosztikus és terápiás eljárásokhoz, lebonyolításuknál segédkezik;
  • megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival;
  • papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően;
  • pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának.

   

  A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

  A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.
  FELVÉTELI ELVEK

  1. A TECHNIKUMI KÉPZÉS – 5 ÉV

  A 9. évfolyamára belépés feltételei: 8 osztály sikeres elvégzése.

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi képzéseinkre jelentkező tanulókat.

  A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból.

   

  EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATRA JELENTKEZŐKNÉL (5 év) Tanulmányi terület kódja: 0080 kód

  • magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia
  • egyéb feltétel: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
  • választható idegen nyelv: angol/német

  ►TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATRA JELENTKEZŐKNÉL (5 év) Tanulmányi terület kódja: 0081 kód

  5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus

  5 1013 23 06 Szakács szaktechnikus 

       5 1015 23 07 Turisztikai technikus - Szakmairány választható:      Idegenvezető/ Turisztikai szervező

  • magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia
  • egyéb feltétel: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
  • választható idegen nyelv: angol/német

  Nem javasolt matematikából, idegen nyelvből felmentett tanulók számára. A jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a tanuló milyen idegen nyelvet kíván tanulni, illetve amennyiben SNI, BTMN tanuló, kérjük a szakértői vélemény csatolását is.

   

   

  1. SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS 3 ÉV

  A 9. évfolyamára belépés feltételei: 8 osztály sikeres elvégzése, pályaalkalmassági, egészségügyi követelményeknek való megfelelés szükséges.

  Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat.

  A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból:

  • magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia
  • választható idegen nyelv: angol/német

  Turizmus—vendéglátás ágazati oktatás Tanulmányi területek kódja: 0082

                   4 1013 23 04   Pincér-vendégtéri szakember

                   4 1013 23 05   Szakács

  Nem javasolt matematikából, idegen nyelvből felmentett tanulók számára. A jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a tanuló milyen idegen nyelvet kíván tanulni, illetve amennyiben SNI, BTMN tanuló, kérjük a szakértői vélemény csatolását is.

  • egyéb feltétel: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
  • választható idegen nyelv: angol/német

  Egészségügy ágazati oktatás Tanulmányi területek kódja: 0085

  4 0913 03 12 Alapápolási munkatárs

  • egyéb feltétel: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
  • választható idegen nyelv: angol/német

   

  Honlap: www.kossuth-kalocsa.hu

  https://www.facebook.com/kossuthzsuzsakalocsa/

  E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

  OM azonosító: 203028/012

  Képzéseinkről részleteket honlapunkon talál!

   

  A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!

   

  MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

  • Nincs felvételi vizsga!
  • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
  • Diákcentrikus légkör!
  • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes oktatói kar!
  • Ingyenes korrepetálási, felzárkóztatási lehetőség!
  • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
  • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
  • Piacképes szakmai ismeret!
  • Ösztöndíj!
  • Érettségi, szakmai vizsga felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

   

   

   

   

   

   

   

   

  RUGALMAS TANULÁSI ÚTVONALAK

   

  0083 KÓD

  ORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉS 1 ÉV (15 fő)

  CÉLCSOPORT: pályaválasztásban bizonytalan és / vagy kompetencia – hiányokkal küzdő, általános iskolát végzett fiatalok.

  Előkészítő évfolyam, a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése céljából.

   

  Kinek ajánljuk? Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Az előkészítő évfolyam azok számára kínál rugalmas tanulási lehetőséget, akik még nem állnak készen a pályaválasztásra, akiket több terület is érdekel, illetve akik a hagyományos iskolai keretektől eltérő fejlesztésben vennének részt. Az orientációs fejlesztés személyre szabott oktatási formában biztosítja a tanulók alapkészségeinek fejlesztését, pályaorientációjának elősegítését. Az előkészítő évfolyam célja a tanuló képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése (nem az általános iskolai tananyag ismétlését), hanem a szakmák tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében való megismertetését és projektszemléletű oktatását jelenti.

   

  Képzés leírása: Az 1 tanév célja a szakmai képzés megalapozása és a szakmatanuláshoz szükséges képességek és készségek fejlesztése. A kis létszámú osztályban nincsenek hagyományos tantárgyak és nincsenek osztályzatok sem, csak a készségekre és az egyéni motivációkra figyelnek. Az osztály összetételétől és érdeklődésétől függően, a diákok bármilyen szakmát megismerhetnek és kipróbálhatnak. Ezzel az ajándék idővel tehát a pályaorientációs osztály tanulói csak nyerhetnek. 

   

  Képzés jellege: iskolarendszerű, nappali, orientációs évfolyam, 1 év, alapfokú iskolai végzettség,

  Ez egy életútkereső év, amely több szempontból is előnyös a diákoknak:

  csökkenti a bizonytalanságot, még egy évvel kitolja a döntési helyzetet

  −        rálátás a szakmák széles skálájára

  −        rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma

  −         a program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus középiskolai oktatástól, projektszemlélet alapon történik a diákok kompetencia-fejlesztése, tematikája a tanulók önálló ismeretszerzésére épülve a szakmák megismertetésével készíti elő a későbbi szakmatanulást

  −        tanműhelyi foglalkozások, vállalati programok, élő szakmai környezet, üzemlátogatások

  −        egyéni fejlesztés, mentorálás 

  −        cél: erősségek felszínre hozása, sikerélmény, a siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése

  −        a tanuló szakképzési ösztöndíjra jogosult

  −        pályaorientáció, életpálya tervezés elősegítése

  Mit nyer a tanuló, ha elvégzi az orientációs évfolyamot?

  ü  Az egy éves befektetés a jövőben megtérül: a tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége, mihez megfelelőek a képességei, megalapozottan tud döntést hozni a szakmaválasztásról;

  ü  Azt a szakmát tanulja majd, ami neki való, amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok várnak majd rá;

  ü  Segítséget kap, hogy pótolja a tudás- és képességbeli hiányosságait, amelyek szükségesek a szakmatanuláshoz, ezáltal sikeresebb lehet tanulmányai során.

  ü  Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában.

   

  www.kossuth-kalocsa.hu

   

   

   

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  2024. máj. 7.


  admin

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2024/2025. tanévre, a kilencedik évfolyamára.

  2024. máj. 6.


  admin

  Igazgatói pályázati felhívás

  Igazgatói pályázati felhívás

  A Bajai Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

  2024. márc. 27.


  admin


  Partnereink

  SZC logo

  Bajai Szakképzési Centrum


  Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

  6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

  Telefon: +3678461185

  E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

  OM azonosító: 203028/012


  2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum