SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása

A szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára is.

Az első kettő, Szakmajegyzék szerinti szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül az állam által, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenes.

A szakképzés új rendszerében megszűnt a nappali és esti munkarend eddigi éles elhatárolása, a felnőttek szakmai oktatása rugalmasan szervezhető. A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

A szakképzés feladata, hogy széles ágazati-szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon.

Miért jó felnőttként új szakmát tanulni?

Az élethosszig tartó tanulás jegyében lehetőség van arra, hogy munka és család mellett is átképezzék vagy továbbképezzék magukat az emberek. A szakképző intézménynek lehetősége van arra, hogy a képzésre jelentkezők előzetes tudását felmérje, korábban szerzett munkatapasztalatait figyelembe vegye. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet a képzés, és a képzési idő is jelentősen lerövidülhet.

Technikum:

A technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire érettségi végzettséggel lehet jelentkezni. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak szerint rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő.

Szakképző iskola:

A szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire azok jelentkezhetnek, akik legalább a középiskola tizedik évfolyamát elvégezték. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak tükrében rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló szakmai bizonyítvány szerezhető.


Szakmák

Gyakorló ápoló

Egészségügy


Tovább

Pincér - vendégtéri szakember

Turizmus-vendéglátás


Tovább

Szakács

Turizmus-vendéglátás


Tovább

Szakács szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás


Tovább

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás


Tovább

Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás


Tovább

 

BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2022/2023. TANÉV

 

Iskola neve, postázási címe, elérhetőségei: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10.

Tel.: 78/461-185; 78/461-890

E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

OM azonosító: 203028/012

 

BEISKOLÁZÁS KILENCEDIK ÉVFOLYAMRA, ÁGAZAT - SZAKMA KÍNÁLATUNK

TECHNIKUM – LEENDŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAM

Ssz.

Ágazat megnevezése

Szakma azonosító száma

Szakma megnevezése

Szakmairánya

Tagozatkód

1.       

EGÉSZSÉGÜGY

5 0913  03 04

Gyakorló ápoló

-

 

0080

2.       

 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

 

5 1013 23 08

Vendégtéri szaktechnikus

-

 

 

0081

 

5 1013 23 06

Szakács szak-technikus

-

5 1015 23 07

Turisztikai technikus

Idegenvezető

Turisztikai szervező

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEENDŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAM

Ssz.

Ágazat megnevezése

Szakma azonosító száma

Szakma megnevezése

Szakmairánya

Tagozatkód

1.       

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

4 1013 23 04

Pincér – vendégtéri szakember

-

 

0082

4 1013 23 05

Szakács

-

 

 

 

 

RUGALMAS TANULÁSI ÚTVONALAK

 

 

 

 

ELŐKÉSZÍTŐ (ORIENTÁCIÓS) ÉVFOLYAM azok számára kínál rugalmas tanulási lehetőséget, akik még nem állnak készen a pályaválasztásra, akiket több terület is érdekel, illetve akik a hagyományos iskolai keretektől eltérő fejlesztésben vennének részt. Az orientációs fejlesztés személyre szabott oktatási formában biztosítja a tanulók alapkészségeinek fejlesztését, pályaorientációjának elősegítését. Az előkészítő évfolyam célja a tanuló képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez nem az általános iskolai tananyag ismétlését, hanem a szakmák tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében való megismertetését és projektszemléletű oktatását jelenti.

 

MŰHELYISKOLÁBAN tanulmányokat az folytathat, aki alapfokú végzettséggel nem rendelkezik, de a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a tizenhatodik életévét betöltötte. A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős csoportokban lehet elvégezni. A műhelyiskolában részszakma megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap áll a tanulók rendelkezésre.

 

https://ikk.hu/hirek/rugalmas-tanulasi-utak-a-szakkepzesben--god-20-pilot-program-szakmai-konferencia-

 

0083 KÓD

ORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉS 1 ÉV

CÉLCSOPORT: pályaválasztásban bizonytalan és / vagy kompetencia – hiányokkal küzdő, általános iskolát végzett fiatalok.

Előkészítő évfolyam, a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése céljából.

 

Kinek ajánljuk? Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Az előkészítő évfolyam azok számára kínál rugalmas tanulási lehetőséget, akik még nem állnak készen a pályaválasztásra, akiket több terület is érdekel, illetve akik a hagyományos iskolai keretektől eltérő fejlesztésben vennének részt. Az orientációs fejlesztés személyre szabott oktatási formában biztosítja a tanulók alapkészségeinek fejlesztését, pályaorientációjának elősegítését. Az előkészítő évfolyam célja a tanuló képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése (nem az általános iskolai tananyag ismétlését), hanem a szakmák tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében való megismertetését és projektszemléletű oktatását jelenti.

 

Képzés leírása: Az 1 tanév célja a szakmai képzés megalapozása és a szakmatanuláshoz szükséges képességek és készségek fejlesztése. A kis létszámú osztályban nincsenek hagyományos tantárgyak és nincsenek osztályzatok sem, csak a készségekre és az egyéni motivációkra figyelnek. Az osztály összetételétől és érdeklődésétől függően, a diákok bármilyen szakmát megismerhetnek és kipróbálhatnak. Ezzel az ajándék idővel tehát a pályaorientációs osztály tanulói csak nyerhetnek. 

 

Képzés jellege: iskolarendszerű, nappali, orientációs évfolyam, 1 év, alapfokú iskolai végzettség,

Ez egy életútkereső év, amely több szempontból is előnyös a diákoknak:

csökkenti a bizonytalanságot, még egy évvel kitolja a döntési helyzetet

−         rálátás a szakmák széles skálájára

−         rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási forma

−         a program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus középiskolai oktatástól, projektszemlélet alapon történik a diákok kompetencia-fejlesztése, tematikája a tanulók önálló ismeretszerzésére épülve a szakmák megismertetésével készíti elő a későbbi szakmatanulást

−         tanműhelyi foglalkozások, vállalati programok, élő szakmai környezet, üzemlátogatások

−         egyéni fejlesztés, mentorálás 

−         cél: erősségek felszínre hozása, sikerélmény, a siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése

−         a tanuló szakképzési ösztöndíjra jogosult

−         pályaorientáció, életpálya tervezés elősegítése

Mit nyer a tanuló, ha elvégzi az orientációs évfolyamot?

ü  Az egy éves befektetés a jövőben megtérül: a tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége, mihez megfelelőek a képességei, megalapozottan tud döntést hozni a szakmaválasztásról;

ü  Azt a szakmát tanulja majd, ami neki való, amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok várnak majd rá;

ü  Segítséget kap, hogy pótolja a tudás- és képességbeli hiányosságait, amelyek szükségesek a szakmatanuláshoz, ezáltal sikeresebb lehet tanulmányai során.

ü  Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában.

 

www.kossuth-kalocsa.hu

 

 

 

 

 

MŰHELYISKOLA

CÉLCSOPORT: A lemorzsolódással veszélyeztetett, klasszikus iskolai környezetben nehezen oktatható, fejleszthető, illetve a már lemorzsolódott, szakmával nem rendelkező, 16. életévet betöltött fiatalok számára.

A műhelyiskolában a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányokat akkor folytathat,

·         ha alapfokú végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó
programját
– a szakképző iskola által kiadott igazolás alapján megállapíthatóan –
elvégezte vagy

·         alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte.

A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik,
amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, 1-
5 fős csoportokban
kell megszervezni úgy, hogy a részszakma megszerzésének
időtartama – a tanév, illetve a tanítási év rendjére tekintet nélkül – legalább 6, legfeljebb
24 hónap közé essen. A műhelyiskolában értékelés és minősítés nem alkalmazható.
A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban
megillető ösztöndíj felére jogosult.


 

Leírás:

Az általános iskolai végzettséggel rendelkező, vagy Dobbantó programot elvégzett fiatalok számára választható képzés, mely során 6-24 hónap alatt piacképes részszakmát szerezhet a tanuló.

A képzésben havi ösztöndíjban részesülnek a diákok, a szakmai gyakorlati óráik nagy része vállalati partnernél, külső képzőhelyen valósul meg.

A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikumban megszerezhető részszakmák:

−        szakácssegéd

−        pincérsegéd

A képzés nagy része a műhelyben zajlik, az oktató a „mester”, az oktatónak a minimális közismereti tantárgyak miatt csak mentorszerepe van. A képzésforma esetén a kulcskompetenciák megerősítése a legfőbb cél, a tanulók ezért projektfeladatokat végeznek, használati utasítást értelmeznek vagy anyagszükségletet számolnak.

Műhelyiskola:

·         augusztus 31-ig betölti a 16. életévet, alapfokú végzettség (nyolc általános)

·         hagyományos iskolai keretek között gyengén teljesít

·         ösztöndíj

·         kiscsoportos gyakorlati oktatás

·         mester útmutatása mellett részszakma szerzés (akár 6 hónap alatt)

·         a tanulónak szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába állásához szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma

·         részszakma szerezhető, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, egy-ötfős csoportokban, legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap alatt

·         folyamatos mentori támogatás

·         a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztése

·         önálló életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadása

·         az alapfokú végzettséggel nem rendelkező és a szakképző iskola dobbantó programját elvégző vagy alapfokú végzettséggel rendelkező és a 16. életévét betöltött tanulók számára

·         nincs számonkérés, osztályozás

 


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Telefon: +3678461185

E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

OM azonosító: 203028/012


2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum