SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/012 | 6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

Intézmény logo

Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 27.


admin

  Igazgatói pályázati felhívás

  A Bajai Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum igazgató (intézményvezető) beosztásának ellátására.

  Igazgatói pályázati felhívás

  A Bajai Szakképzési Centrum

   

  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

   

  Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum igazgató (intézményvezető)

   

  beosztásának ellátására.

   

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

   

  A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

   

  A munkavégzés helye: Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10.

   

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

   

  Munkabér:

   

  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

   

  Pályázati feltételek:

   

   a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a

   

  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §

   

  (1) bekezdésének megfelelően:

   

  - a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

   

  - intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és

   

  - oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

   

   felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,

   

   a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

   

  büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka

   

  törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre

   

  vonatkozó kizáró körülmények,

   

   vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

   

  2

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

   a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok

   

  pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

   

   az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga

   

  meglétét igazoló okmányok másolata,

   

   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

   

   a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör

   

  megnevezésével),

   

   a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

   

   a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely

   

  tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

   

   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának

   

  sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és

   

  kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény

   

  a honlapján nyilvánosságra hozza,

   

   nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal

   

  összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

   

  A munkakör legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Valterné Pataki Gabriella főigazgató nyújt, a +36 30/160 0006 os telefonszámon, illetve pataki.gabriella@bajaiszc.hu e-mail címen.

   

  A pályázatok benyújtásának módja:

   

  A pályázatot kérjük elektronikus formában a pataki.gabriella@bajaiszc.hu e-mail címre megküldeni.

   

  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

   

  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  Felvételt nyert tanulók listája a 2024/2025-ös tanévre

  2024. máj. 7.


  admin

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  Rendkívüli felvételi eljárás 2024

  A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2024/2025. tanévre, a kilencedik évfolyamára.

  2024. máj. 6.


  admin

  IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

  IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK

  Kedves hozzánk jelentkező diákok! Szakképző intézményünk ideiglenes felvételi jegyzéke (2024/2025. tanévre hozzánk jelentkező tanulók) olvasható a honlapunkon! Reméljük, velünk kezditek a tanévet!

  2024. márc. 21.


  admin


  Partnereink

  SZC logo

  Bajai Szakképzési Centrum


  Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum

  6300 Kalocsa, Tomori Pál u. 10.

  Telefon: +3678461185

  E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu

  OM azonosító: 203028/012


  2024Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum